Όροι και Προϋποθέσεις

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

REPAIR CHALLENGE "ΦΤΙΑΞΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ!" 

Από 01/03/2024 έως 31/05/2024 

 

Άρθρο 1: Διοργανώτρια Εταιρεία 

 Η εταιρεία με την επωνυμία «VECTOR BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ MΙΚΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 140220401000, που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Θέτιδος και Παπανδρέου αριθμός 12 (εφεξής «Η Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφιών και βίντεο χωρίς υποχρέωση αγοράς με τίτλο «"REPAIR CHALLENGE" Φτιάξτο μόνος σου!"» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») από 01/03/2024 έως 31/05/2024 , από τον οποίο θα αναδειχθούν συνολικά, έντεκα (11) νικητές. 

 

Άρθρο 2: Όροι εγγραφής και συμμετοχής 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι Ελλάδας. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου. Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και το δεύτερο (β’) βαθμό. 

2.2. Ο συμμετέχων εγκρίνει όλες τις επαληθεύσεις σχετικά με την ταυτότητα, την ηλικία, τα ταχυδρομικά στοιχεία επικοινωνίας και τη νομιμότητα της συμμετοχής του. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει αυτή την εξουσιοδότηση σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού. 

2.3. Η συμμετοχή προσώπων που δεν έχουν δικαιολογήσει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και τις ταυτότητές τους ή τα έχουν παράσχει ανακριβώς ή ψευδώς δεν μπορεί να επικυρωθεί, καθώς και οι συμμετοχές προσώπων που αρνούνται τη συλλογή, καταγραφή και χρήση προσωπικών πληροφοριών που τα αφορούν και είναι απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της διαχείρισης του Διαγωνισμού. 

2.4. Η συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα ή περισσότερα ψευδώνυμα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή υποψηφίου που συμμετέχει με διάφορες ταυτότητες. 

2.5. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό περιορίζεται σε ένα (1) άτομο (ίδιο επώνυμο, ίδιο όνομα, ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ανά μήνα κατά τη διάρκεια του.  

2.6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει ότι οι νικητές έχουν συμμετάσχει στον διαγωνισμό υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες, και μη συμμορφούμενες συμμετοχές έχουν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του νικητή και την ακύρωση του βραβείου του. 

2.7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται για κάθε συμμετέχοντα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των κανόνων. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη ακύρωση της συμμετοχής και την ανακατανομή των βραβείων. 

2.8. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται αποκλειστικά στο διαδίκτυο στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 με τη σύνδεση με τον ιστότοπο του διαγωνισμού που είναι προσβάσιμος 24 ώρες το 24ωρο στην ακόλουθη διεύθυνση  https://repairchallenge.wd40.gr/ με την επιφύλαξη πιθανών εργασιών συντήρησης στους διακομιστές της Ιστοσελίδας. 

2.9. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα: 

 

 Για να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό: 

– Μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://repairchallenge.wd40.gr/ μεταξύ 01/03/2024 και 31/05/2024  

– Συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής 

 – Ανεβάστε video ή φωτογραφία-ες όπου θα φαίνεται να κάνετε χρήση προϊόντος WD-40 και περιγράψτε μας την εργασία 

 

 Για να διεκδικήσετε το μεγάλο έπαθλο των 5000 €, θα πρέπει να αναρτήσετε το video και στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Tik Tok ή στο Instagram (ο λογαριασμός σας πρέπει να είναι δημόσιος) και να κάνετε tag τον λογαριασμό WD40GR στο Tik Tok ή wd40greece στο Instagram. Στη συνέχεια αντιγράψτε και επικολλήστε στο πεδίο «Περιγραφή» το link από το video που ανεβάσατε στο Tik Tok ή στο Instagram. Η συμμετοχή με το καλύτερο video θα κερδίσει 5000€ και την ευκαιρία να γίνει Influencer της WD-40!!! 

 

 Για να επικυρωθεί η συμμετοχή από την τελική κριτική επιτροπή: 

 

 • Πρέπει να είναι μια αυθεντική εργασία οποιουδήποτε είδους. 

 • Η συμμετοχή πρέπει να επιτρέπει την κατανόηση της εργασίας (μέσω του περιγραφικού κειμένου και της φωτογραφίας ή του βίντεο) 

 • Η εργασία που περιγράφεται πρέπει να ολοκληρωθεί.  

• Να χρησιμοποιείτε κάποιο προϊόν WD-40 (οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό) 

 

 – Επικυρώστε τη συμμετοχή σας και μοιραστείτε την με τους φίλους σας ή/ και στα κοινωνικά δίκτυα. 

Η κριτική επιτροπή του WD-40 θα ελέγξει την εγκυρότητα των χρήσεων ή των επισκευών των χρηστών.  

 Οι νικητές θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, δύο εβδομάδες από τη λήξη του, δηλαδή μέχρι τις 15/6/2024. 

Κάθε καταχώριση που είναι ελλιπής ή περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες θα θεωρείται άκυρη. Οι πληροφορίες που εισάγει ο συμμετέχων τον δεσμεύουν μόλις επικυρωθούν. Η ίδια ποινή θα ισχύει σε περίπτωση πολλαπλών εγγραφών ή πολλαπλών εγγραφών ανά νοικοκυριό. 

Οι νικητές επιτρέπουν οποιαδήποτε επαλήθευση σχετικά με την ταυτότητα ή τον τόπο κατοικίας τους. 

 

Άρθρο 3 – Ανακοίνωση του διαγωνισμού 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό μέσω της ιστοσελίδας https://repairchallenge.wd40.gr/ (εφεξής "ιστοσελίδα"). 

Ο διαγωνισμός διαφημίζεται στα σημεία πώλησης WD-40, στο κανάλι του WD-40 στο YouTube και μέσω διαφημίσεων προβολής στο Google, το Facebook, το Instagram, το Tik Tok καθώς και μέσω στοχευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Άρθρο 4 – Δώρα 

Τα συνολικά δώρα (εφεξής τα «Δώρα») που θα λάβουν οι νικητές του Διαγωνισμού είναι: 

1 νικητής θα λάβει 5000€. Το ποσό αυτό (5000€) θα έχουν δικαίωμα να το διεκδικήσουν μόνο όσοι ανέβασαν το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα https://repairchallenge.wd40.gr/ ΚΑΙ στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Tik Tok ή στο Instagram, κάνοντας tag τον λογαριασμό WD40GR στο Tik Tok ή wd40greece στο Instagram. 

Δέκα(10) τυχεροί θα λάβουν από 1 Δώρο-επιταγή αξίας 500 ευρώ για αγορές προϊόντων από επιλεγμένα τεχνικά καταστήματα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα καταστήματα και μετά τη λήξη του διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τη λίστα στους νικητές μέχρι τις 31/6/2024. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να στείλει email στον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά για να του ζητήσει να αναφέρει το αγαπημένο του κατάστημα, από το οποίο θα ήθελε να εξαργυρώσει την επιταγή του σε περίπτωση που θα είναι ο ένας από τους 10 τυχερούς. 

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται. Όλα τα δώρα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι μη μεταβιβάσιμα, μη τροποποιήσιμα, μη ανταλλάξιμα και μη επιστρέψιμα. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα βραβεία με έπαθλο ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας, εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, χωρίς να προκύψει καμία ευθύνη. 

 

 Άρθρο 5 – Αρχές και λεπτομέρειες του διαγωνισμού 

5.1. Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Η κάθε συμμετοχή πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια: 

α) Πρέπει να είναι αποκλειστικό και πρωτότυπο έργο του συμμετέχοντα και να μην αντιγράφεται, εν όλο ή εν μέρει, από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Απαγορεύονται αυστηρά οι συμμετοχές ομάδων ή/και συλλόγων. Πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. 

(β) Δεν πρέπει να παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απορρήτου ή/και δημοσιότητας (π.χ. δεν περιλαμβάνουν λογότυπα τρίτων). Μην χρησιμοποιείτε μουσική, βίντεο ή φωτογραφίες που δημιουργούνται ή εκτελούνται από άλλο άτομο. Εάν πρόσωπα άλλα από τον συμμετέχοντα εμφανίζονται στο βίντεο του συμμετέχοντα ή/και εάν άλλο πρόσωπο έχει καταγράψει το βίντεο συμμετοχής ή/και έχει συμμετάσχει με άλλο τρόπο στη δημιουργία ή/και την ανάπτυξη του βίντεο συμμετοχής, είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα να λάβει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση και την παραίτηση από όλα τα σχετικά δικαιώματα από όλα τα εν λόγω πρόσωπα γραπτώς. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαρτήσει την απονομή του βραβείου από την προσκόμιση ικανοποιητικής απόδειξης της συγκατάθεσης αυτού του τρίτου. 

(γ)  Δεν πρέπει να είναι ακατάλληλη, απαράδεκτη ή/και ακατάλληλη για δημοσίευση (π.χ. να είναι ή/και να περιλαμβάνει πορνογραφικές εικόνες, γυμνό, αισχρότητα, βία ή/και ρητορική μίσους) 

ε) Δεν πρέπει να δυσφημίζει την Διοργανώτρια Εταιρεία, τα προϊόντα της ή/και με οποιονδήποτε τρόπο να βλάπτει την υπεραξία και την εμπορική φήμη της Διοργανώτριας Εταιρείας. 

στ) Δεν πρέπει να υποστηρίζει την κατανάλωση αλκοόλ, ναρκωτικών, βίαιης συμπεριφοράς ή/και οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας 

ζ) Δεν πρέπει να παρουσιάζει κατάσταση διακινδύνευσης της υγείας  ή τραυματισμού ή/και της σωματικής ακεραιότητας 

η) Δεν πρέπει να είναι φωτομοντάζ που δεν προκύπτει από πραγματική κατάσταση 

θ) Δεν πρέπει να εμφανίζει ή/και να προωθεί προϊόντα ανταγωνιστικά για την εταιρεία WD-40 

ι) Πρέπει να σχετίζεται με το θέμα του διαγωνισμού. 

 

5.2 Ορισμός και ενημέρωση των νικητών: 

Για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, τα κριτήρια που θα τηρήσει η  κριτική επιτροπή για τον ορισμό του νικητή του διαγωνισμού "Repair Challenge – Φτιάξτο μόνος σου!!!" θα είναι: 

1. Η γνησιότητα (ιδιοκτησία) της συμμετοχής 

2. Η σαφήνεια των εξηγήσεων που παρέχονται από τον συνεισφέροντα και η κατανόηση της συμμετοχής 

3. Η φιλοδοξία του προτεινόμενου έργου 

4. Η πρωτοτυπία της συμμετοχής 

5. Η δυνατότητα παροχής συμβουλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους επισκέπτες. 

6. Η ποιότητα της συνεισφοράς (ποιότητα του βίντεο ή των φωτογραφιών που παρέχονται) 

7. Η παρουσία ενός προϊόντος μάρκας WD-40. Δεν χρειάζεται να δείξετε το προϊόν σε δράση. 

8. Η καταλληλότητα της χρήσης του προϊόντος στο έργο.  

 

Γενικά, οι συμμετοχές δεν θα γίνονται δεκτές αν το αντικείμενο είναι : 

– Προδήλως αντίθετο με την ηθική ή/και τους κανονισμούς 

– Προώθηση ανταγωνιστικού προϊόντος 

 – Παρουσίαση κατάστασης διακινδύνευσης ή βλάβης της υγείας ή/και της   σωματικής ακεραιότητας 

– Όντας φωτομοντάζ που δεν προκύπτει από πραγματική κατάσταση 

 – Σε αντίθεση με τα εμπορικά συμφέροντα της διοργανώτριας εταιρείας 

– Σφετεριζόμενος στο Διαδίκτυο 

– Απλώς μια επιθυμία ή επιθυμία ενός συμμετέχοντος, αλλά σαφώς όχι ένα πραγματικό έργο 

– Φωτογραφίες/βίντεο/σχόλια σεξουαλικής, καταχρηστικής, ρατσιστικής, βίαιης φύσης, παράνομων αντικειμένων γενικότερα. 

 

Οι νικητές που ορίζονται από την κριτική επιτροπή θα λάβουν μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες από την ημερομηνία ανακοίνωσής τους ως νικητές, τα βραβεία τους στην ταχυδρομική διεύθυνση που παρέχεται όταν έρχονται σε επαφή. 

Εάν τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών είναι μη χρησιμοποιήσιμα (ελλιπή ή λανθασμένα), θα χάσουν το δώρο τους το οποίο θα παραμείνει ιδιοκτησία της διοργανώτριας εταιρείας που διατηρεί το δικαίωμα να το επαναφέρει στον διαγωνισμό. 

Τα βραβεία δεν είναι ούτε μεταβιβάσιμα ούτε ανταλλάξιμα. 

Τα βραβεία που δεν διεκδικούνται από τους νικητές εντός των προθεσμιών που έχουν οριστεί θα δίνονται σε αναπληρωτές νικητές. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία αρνείται κάθε ευθύνη για όλα τα περιστατικά ή/και ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της χρήσης του βραβείου που απονέμεται ή/και ως αποτέλεσμα της χρήσης του. 

Οι συμμετέχοντες εγκρίνουν όλες τις επαληθεύσεις σχετικά με την ταυτότητα και την κατοικία τους. Κάθε ψευδής ένδειξη ταυτότητας ή διεύθυνσης έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή της καταχώρισης. 

Κάθε νικητής αποδέχεται εκ των προτέρων τη χρήση των επωνύμων του, των ονομάτων, των φωτογραφιών του και των βίντεο, σε οποιαδήποτε δημόσια-προωθητική εκδήλωση που σχετίζεται με αυτό το παιχνίδι, για μια περίοδο 1 έτους χωρίς αυτή τη χρήση να είναι σε θέση να δώσει δικαίωμα σε ένα κέρδος άλλο από το βραβείο που κέρδισε. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν το επιθυμεί, πρέπει να το ορίσει ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση.  

 

Vector Brands 

Θέτιδος 12 & Ανδρέα Παπανδρέου 

166 75, Γλυφάδα 

Αθήνα 

Αυτό μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ανακοίνωση της νίκης του. 

 

Άρθρο 6 – Συναίνεση των συμμετεχόντων – Πνευματική Ιδιοκτησία – Δικαιώματα Εικόνας 

Οι συμμετέχοντες εξουσιοδοτούν την Διοργανώτρια Εταιρεία να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται δωρεάν, τις φωτογραφίες και τα βίντεο που παράγονται και μεταφορτώνονται από τους συμμετέχοντες στην Ιστοσελίδα ως μέρος του Διαγωνισμού, καθώς και τα επώνυμα, τα ονόματα και το δικαίωμα στην εικόνα, χωρίς αυτή η χρήση να μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα εκτός από τα βραβεία που κερδίζονται. 

Εκχώρηση δικαιωμάτων στα βίντεο η/και τις εικόνες που υποβάλλονται: 

Κάθε συμμετέχων  παραχωρεί στην Διοργανώτρια Εταιρεία και στους εκπροσώπους της το μη αποκλειστικό, αμετάκλητο, διαρκές, παγκόσμιο, χωρίς δικαιώματα, μεταβιβάσιμο, μη αδειοδοτημένο δικαίωμα και άδεια χρήσης, εκτέλεσης, έκθεσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας ή/και εκμετάλλευσης του βίντεο ή/και εικόνων του συμμετέχοντα με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε και σε όλα τα κανάλια διανομής, χώρους ή/και μέσα που είναι πλέον γνωστά ή στο εξής επινοούνται, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή/και οποιαδήποτε αποζημίωση οποιουδήποτε είδους στον συμμετέχοντα ή/και παρόμοια φυσικά δικαιώματα ιδιοκτησίας που μπορεί να έχει ο συμμετέχων  στο βίντεο ή/και τις εικόνες του. 

Ο συμμετέχων παραιτείται περαιτέρω από τυχόν «ηθικά δικαιώματα των δημιουργών» ή/και παρόμοιων δικαιωμάτων φυσικής ιδιοκτησίας που μπορεί να έχει στο βίντεο ή/και τις εικόνες του συμμετέχοντος. Ο συμμετέχων συμφωνεί περαιτέρω, κατόπιν αιτήματος της Διοργανώτριας Εταιρείας και χωρίς κανενός είδους αποζημίωση, να υπογράψει οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο για την εκτέλεση, καταγραφή ή τελειοποίηση της εκχώρησης των δικαιωμάτων που παρέχονται στην Διοργανώτρια Εταιρεία στο παρόν έγγραφο. 

Οι νικητές, στο πλαίσιο της εκδήλωσης και αποκλειστικά λόγω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, επιτρέπουν δωρεάν τη λήψη φωτογραφιών, διαφανειών, τη προβολή σε ηλεκτρονικά μέσα, φιλμ, χαρτί, βιντεογραφήματα ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο εικόνας, των επωνύμων και των ονομάτων τους, των ομιλιών τους στο σύνολό τους ή εξάγοντας τες σε οποιοδήποτε είδος μέσου, ψηφιοποιώντας τα, με κάθε τρόπο διαμοιράζοντας τα σε δημόσια προβολή , ιδίως στην τηλεόραση ή άλλες  τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, σε όλα τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου και σε όλες τις περιοχές. Η παρούσα εξουσιοδότηση ισχύει για όλους τους σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή δημοσίων σχέσεων σε σχέση με το διαγωνισμό ή/και τις δραστηριότητες της Διοργανώτριας Εταιρείας – για όλο τον κόσμο και για μια ολόκληρη περίοδο ενός (1) έτους από το τέλος του διαγωνισμού. 

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο του Διαγωνισμού, τα αντικείμενα που αντιπροσωπεύονται, τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται, τα γραφικά, τα υπολογιστικά στοιχεία και οι βάσεις δεδομένων που συνθέτουν τον ιστότοπο του διαγωνισμού, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν μπορούν να εξαχθούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη γραπτή άδεια των τελευταίων, και αντιμετωπίζουν ποινές σύμφωνες με την αστική ή/και ποινική διαδικασία. 

Οποιαδήποτε ομοιότητα χαρακτήρων ή στοιχείων του διαγωνισμού με άλλους φανταστικούς χαρακτήρες ή άλλα στοιχεία των ήδη υπαρχόντων παιχνιδιών, θα ήταν καθαρά τυχαία και δεν θα μπορούσε να οδηγήσει στην ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας ή των παρόχων υπηρεσιών της. 

 

Άρθρο 7 – Κατάθεση και διάθεση του κανονισμού 

7.1. Αρχειοθέτηση και διαβούλευση 

Αυτοί οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την επικύρωσή του κάθε συμμετέχων. Αυτόματα θεωρείται ότι τους έχει αποδεχτεί απλώς συμμετέχοντας στο διαγωνισμό. Η διοργανώτρια εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει τους κανόνες ανά πάσα στιγμή. 

Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί θα είναι διαθέσιμοι  στον ιστότοπο του διαγωνισμού https://repairchallenge.wd40.gr/ 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δεχθεί οποιαδήποτε ευθύνη εάν, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή γεγονότων που δεν ελέγχονται, υποχρεούται να ακυρώσει τον διαγωνισμό, να μειώσει, να επεκτείνει, να αναβάλει ή να τροποποιήσει τους όρους του. Διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να παρατείνει την περίοδο συμμετοχής και να αναβάλει οποιαδήποτε ημερομηνία ανακοινωθεί. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα υπόκεινται σε προηγούμενη ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι αλλαγές των κανόνων συμμετοχής μπορούν στη συνέχεια να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Θα θεωρηθούν παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, καθώς και τα βραβεία που προσφέρονται στους νικητές, δεν υπόκεινται σε καμία αντιδικία οποιουδήποτε είδους. Κανένα τηλεφωνικό ή γραπτό αίτημα σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ή/και τη λίστα των νικητών δεν θα απαντηθεί. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διώξει με κάθε μέσο οποιαδήποτε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των κανόνων και ειδικότερα σε περίπτωση κοινοποίησης εσφαλμένων πληροφοριών. 

 

7.2. Η αποδοχή των κανόνων του διαγωνισμού συνεπάγεται την απλή αποδοχή στο σύνολό τους, των κανόνων δεοντολογίας που ισχύουν στο διαδίκτυο, καθώς και τους νόμους, τους κανονισμούς και άλλα κείμενα που ισχύουν για τους διαγωνισμούς στην Ελλάδα, χωρίς όρους ή επιφυλάξεις και τη διαιτησία της διοργανώτριας εταιρείας για τις περιπτώσεις που προβλέπονται και δεν προβλέπονται. 

7.3 Ερωτήσεις 

Δεν θα απαντηθούν τηλεφωνικά ή γραπτά αιτήματα σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, την ερμηνεία των κανόνων ή τον κατάλογο των νικητών. 

7.4 Διαφορές 

Οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει ή πρόκειται να γεννηθεί, που σχετίζεται με την ερμηνεία αυτού του διαγωνισμού ή τους κανόνες του, θα υποβληθεί στην Διοργανώτρια Εταιρεία. Οι αποφάσεις της θεωρούνται κυρίαρχες και μη εφέσιμες. 

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση πρέπει να γίνεται γραπτώς και να αποστέλλεται με ταχυδρομικό φάκελο στη διεύθυνση:  

 

Vector Brands 

Θέτιδος 12 & Ανδρέα Παπανδρέου 

166 75 ,Γλυφάδα 

Αθήνα 

Στο αίτημα πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομα του Διαγωνισμού, η ακριβής ημερομηνία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συμμετέχοντα και τον ακριβή λόγο της διαφοράς. Καμία άλλη μέθοδος διαφοράς ή αξίωσης δεν θα ληφθεί υπόψη.  

Καμία διαφορά ή αξίωση δεν θα ληφθεί υπόψη μετά από χρονικό διάστημα 1 μηνός μετά το κλείσιμο του διαγωνισμού, δηλαδή στις 30/06/2024. 

 

Άρθρο 8 – Συμμόρφωση με τους κανόνες του διαγωνισμού – Απάτη 

Η συμμετοχή σε αυτό τον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των κανόνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεών τους.  

Κάθε παραποίηση ταυτότητας ή ψευδών ή/και ελλιπών στοιχείων επικοινωνίας συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του συντάκτη του. Ο νικητής είναι ο εγγυητής των πληροφοριών που δίνονται (για το όνομά του, την πλήρη διεύθυνσή του). Δεν θα επιτραπεί καμία διαφορά εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εσφαλμένες. 

Οι συμμετέχοντες εγκρίνουν όλες τις πιθανές επαληθεύσεις στο πλαίσιο αυτού του Διαγωνισμού σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να ακυρώσει τα κέρδη οποιουδήποτε προσώπου που δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει να ακυρώσει το παιχνίδι εάν φαίνεται ότι έχει σημειωθεί απάτη σε οποιαδήποτε μορφή. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μηνύσει όποιον έχει επιχειρήσει να την εξαπατήσει. Οποιαδήποτε παραποίηση ή απάτη ή απόπειρα απάτης θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση διαγραφή του συμμετέχοντα. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία είναι ο μοναδικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων για τον αποκλεισμό των ενδιαφερόμενων συμμετεχόντων όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της. Σε περίπτωση κύρωσης ή καταγγελίας, οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδείξουν ότι συμπεριφέρθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτό το θέμα. 

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην μεταδίδει φωτογραφίες ή βίντεο: 

 • Σαφώς αντίθετα με την ηθική ή/ και τους κανονισμούς του διαγωνισμού. 

 • Σχετικά με προϊόντα που δεν αναφέρονται στο WD-40. 

 • Και γενικά, οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή βίντεο αντίθετα προς τα εμπορικά συμφέροντα της Διοργανώτριας Εταιρείας. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος του Διαγωνισμού ή των συμμετοχών, εάν φαίνεται ότι έχει σημειωθεί απάτη σε οποιαδήποτε μορφή, στο πλαίσιο της συμμέτοχης στο διαγωνισμό ή του προσδιορισμού των νικητών. 

Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην απονέμει τα δώρα σε απατεώνες ή/και να τους διώκει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

 

Άρθρο 9 – Μη διαθεσιμότητα δώρων 

Τα δώρα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε οποιαδήποτε αντιδικία οποιουδήποτε είδους και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταλλαχθούν με οποιαδήποτε άλλα δώρα. 

Ωστόσο, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ισοδύναμης ή υψηλότερης αξίας. Σε περίπτωση εκδηλώσεων πέραν του ελέγχου τους, γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη την απονομή των εν λόγω δώρων, χωρίς η αντικατάσταση αυτή να είναι σε θέση να πραγματοποιηθεί , η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη. 

 

Άρθρο 10 – Κόστος συμμετοχών στον διαγωνισμό 

Τα έξοδα σύνδεσης που προκύπτουν για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ευθύνη του συμμετέχοντα και δεν επιστρέφονται. 

 

Άρθρο 11 – Περιστατικά σύνδεσης 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη υπό οποιαδήποτε ιδιότητα για δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνδέσεις κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ούτε για την αναβολή ή/και ακύρωση ή/και τροποποίηση της λειτουργίας για λόγους που δεν ελέγχονται. 

 Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καθυστερήσεις ή σφάλματα στη μετάδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πέραν του ελέγχου της και αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής χρήσης του υπολογιστή ή συμβάντος που σχετίζεται με τη χρήση του υπολογιστή (ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές, υλικές ή άυλες ζημίες που προκαλούνται στους συμμετέχοντες, τον μηχανογραφικό εξοπλισμό τους και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν, καθώς και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν στην προσωπική τους δραστηριότητα, επαγγελματική ή εμπορική), πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τηλεφωνική γραμμή ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική σύνδεση. 

 Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν είναι σε θέση να συνδεθούν με τον ιστότοπο:  https://repairchallenge.wd40.gr/  λόγω οποιουδήποτε τεχνικού ελαττώματος ή οποιουδήποτε προβλήματος που σχετίζεται ιδίως με τη συμφόρηση του δικτύου. 

Οποιαδήποτε διακοπείσα σύνδεση θα θεωρείται άκυρη. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει στους χρήστες πληροφορίες ή/και εργαλεία που είναι διαθέσιμα και επαληθευμένα, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για σφάλματα ή/και έλλειψη διαθεσιμότητας πληροφοριών. 

 

Άρθρο 12 – Ανωτέρα βία, Τυχαίο γεγονός και Ανεξάρτητη αιτία 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συντομεύσει, να επεκτείνει, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τη λειτουργία σε περίπτωση ανωτέρας βίας, τυχαίου γεγονότος ή οποιουδήποτε γεγονότος πέραν του ελέγχου τους. Δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για το γεγονός αυτό. 

 

Άρθρο 13: Νόμος περί προστασίας δεδομένων – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού προορίζονται για την WD-40 COMPANY και χρησιμοποιούνται για να οργανώσουν τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, να διαχειριστούν τους νικητές, να απονέμουν βραβεία και να συμμορφώνονται με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Μπορούν να κοινοποιούνται στους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους για την εκτέλεση των εργασιών που εκτελούνται για λογαριασμό της στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού. 

 

Συναινέστε στη χρήση προσωπικών πληροφοριών: 

Συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό και χωρίς πρόσθετη εξέταση ή/και συγκατάθεση ή προηγούμενη επανεξέταση και με αντάλλαγμα τη δυνατότητα να κερδίσει τα βραβεία που αναφέρονται στο παρόν, κάθε συμμετέχων  (εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο) συναινεί στη χρήση από τον Χορηγό και τους σχεδιαστές του, του ονόματος, του επωνύμου, της γενέτειράς του, και οποιεσδήποτε άλλες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που περιέχονται στο βίντεο συμμετεχόντων ή/και σε εικόνες για τον διαγωνισμό ή/και για οποιουσδήποτε διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο σε όλο τον κόσμο.  

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλές περιβάλλον και διατηρούνται σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν σε αυτόν τον τομέα. Ως εκ τούτου, έχετε δικαίωμα πρόσβασής, διόρθωσης, διαγραφής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου μας στην ακόλουθη διεύθυνση https://bit.ly/WD-40GR_privacy_policy 

Ως εκ τούτου, τα άτομα που ασκούν το δικαίωμα να διαγράψουν δεδομένα που τους αφορούν πριν από το τέλος του Διαγωνισμού θα θεωρείται ότι παραιτούνται από τη συμμετοχή τους. 

Για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη θα χρησιμοποιηθεί το Campaign Monitor (WD-40 Internal Tool), στο οποίο θα έχει πρόσβαση και η WD-40 Company και η Vector Brands (Διοργανώτρια Εταιρεία). 

Προσωπικές πληροφορίες συμμετεχόντων:  

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Εταιρείας WD-40, διαθέσιμη εδώ https://bit.ly/WD-40GR_privacy_policy 

 

Άρθρο 14 – Ευθύνη 

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αυστηρά στην παράδοση των βραβείων που είναι πραγματικά και κερδίζονται έγκυρα. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι υπεύθυνη εάν, για λόγους που δεν ελέγχονται, ο διαγωνισμός πρέπει να αναβληθεί, να διακοπεί ή να ακυρωθεί. 

Επιπλέον, η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διατηρηθεί σε περίπτωση προβλήματος δρομολόγησης ή απώλειας ταχυδρομείου. 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη δυσλειτουργία του διαδικτύου, ούτε για καθυστέρηση, απώλεια ή ζημία που προκύπτει από ταχυδρομικές και διαχειριστικές υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 15 – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας, τα συγγενικά δικαιώματα και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή και αναπαράσταση του συνόλου ή μέρους των στοιχείων που συνθέτουν αυτό το διαγωνισμό. Όλα τα εμπορικά σήματα ή τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στον διαγωνισμό είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. 

 

Άρθρο 16 – Διάφορα – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Ο κανονισμός υπόκειται στο Ελληνικό δίκαιο.  

 Όλες οι διαφορές ή/και ερωτήσεις σχετικά με το κύρος, την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παρόντων κανόνων θα αποφασίζονται από την Διοργανώτρια Εταιρεία σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. 

 Σε περίπτωση επίμονης διαφωνίας σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των κανόνων αυτών και ελλείψει φιλικής συμφωνίας, η διαφορά θα είναι ευθύνη των αρμόδιων Δικαστηρίων. Καμία διαφορά ή αξίωση δεν θα ληφθεί υπόψη μετά από χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός μετά το κλείσιμο του Διαγωνισμού, δηλαδή στις 30/06/2024. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Vector Brands MIKE Θέτιδος 12 & Α.Παπανδρέου 16675 Γλυφάδα

© 2024 Εταιρεία WD-40. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται

Σύνδεση 👋

---------- Ή ----------

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

Χρειάζεστε λογαριασμό; Εγγραφείτε δωρεάν.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

Κανένα πρόβλημα. Εισάγετε τη διεύθυνση email σας παρακάτω και θα σας στείλουμε έναν σύνδεσμο για να την επαναφέρετε.

Ακύρωση

Δημιουργία λογαριασμού

Ακύρωση